Gebiedsplan Charlois

Documenten » Gebiedsplan Charlois

De Gebiedscommissie werkt aan het gebiedsplan. In het plan staan maatregelen om de wijken van Charlois veiliger, schoner en leefbaarder te maken.

Het gebiedsplan is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. De gebiedscommissie stelt het gebiedsplan op samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk. In het plan staan maatregelen die nog niet zijn opgenomen in stadsbrede uitvoeringsprogramma`s van de gemeente, met name op het gebied van veiligheid, buitenruimte en voorzieningen. Op 1 augustus stelt de gemeenteraad het plan vast.

Op nog nader te bepalen datums worden nog bijeenkomsten belegd, waarbij u nog invloed kunt uitoefenen.

 

Het gebiedsplan kunt u via deze link lezen.