Bestemmingsplan

Documenten » Bestemmingsplan

Op 2 februari 2017 is het nieuwe bestemmingsplan voor de Charloisse Lagedijk van kracht geworden.
 
Alle relevante documenten treft u hieronder aan.
NaamSizeDate
ico17bb176_Herzien_raadsvoorstel_vaststelling_bestemmingsplan_Charloisse_Lagedijk.pdf70441.56 KB2018-05-28 11:41
icoBestemmingsplan Charloisse Lagedijk[1].pdf7750.12 KB2018-05-28 11:42
icozienswijze-ontwerpbestemmingsplan voorbeeldbrief.pdf9.70 KB2018-05-28 11:43
icozienswijze-bestemmingsplan voorbeeldbrief.doc24.50 KB2018-05-28 11:43
icocultuurhistorisch onderzoek.pdf13103.40 KB2018-05-28 11:42
ico6. Verbeelding bestemmingsplan Charloisse Lagedijk.pdf2943.04 KB2018-05-28 11:41
icoOnderzoek externe veiligheid Charloisse Lagedijk.pdf4441.69 KB2018-05-28 11:43
icoLuchtonderzoek Charloisse Lagedijk.pdf280.64 KB2018-05-28 11:43
icoAkoestisch onderzoek Charloisse Lagedijk.pdf10355.71 KB2018-05-28 11:41
ico20130325_Conceptvisie_Charloisse_Lagedijkzone.pdf51257.27 KB2018-05-28 11:41
icotoelichting agendapost Charloisse Lagedijk.pdf15.70 KB2018-05-28 11:43
icoprocedure wijzigingsplan 2017 _1_.pdf12.08 KB2018-05-28 11:43
icocultuurhistorisch onderzoek[1].pdf13103.40 KB2018-05-28 11:42
icoCharloisse Lagedijk RAADSBRIEF TIL 02052016.pdf20.11 KB2018-05-28 11:42
ico0ntsluiting Waterdriehoek.pdf7357.67 KB2018-05-28 11:40
icoATLAS_inventarisatie_19-05-2010[1].pdf21839.81 KB2018-05-28 11:42
icoFacetnota_landschap_en_linten_20130307_klein.pdf18341.90 KB2018-05-28 11:43